Paradolmen del Camp d'en Güitó
Fitxa

Altres noms: Dolmen del Camp d'en Güitó, Paradolmen de l'Oliveret.
Coordenades: 41º 51' 22"N - 2º 58' 49"E - 296 m.
UTM: 31 N - 498374 - 4633806.
Població: Romanyà de la Selva.
Comarca: Baix Empordà.
Tipus: Paradolmen, dolmen o cista amb túmul segons autor.
Període: Calcolític (2200 ac / 1800 ac).
Descobridor: A. Lozano i A. Solà.
Excavacions: J.M. Almeda. LL. Esteva.
Materials: No s'en trobaren a l'excavació d'Almeda. De l'excavació d'Esteva, 1 fragment de ceràmica, basta i de color terrós.
Planta: LLuís Esteva, al 1957.
Orientació: Nord.
Dimensions: Cambra: 2 m de llarg, 0,70 m d'ample i 1 m d'altura màxima.
Lloses: A la pedra "D", caiguda i aixecada per Ll. Esteva, hi ha una cassoleta en la seva part superior de 12 cm de diàmetre per 6,3 cm de fondària. A la "B" hi ha una hendedura artificial per que hi encaixi la "D".
Nota: Romanyà de la Selva és un nucli de població de Santa Cristina d'Aro.
Accés: A Romanyà de la Selva agafar la carretera GIV-6612 en direcció Llagostera. A uns 400 m, a l'esquerra, agafar un camí per on discorre el GR 92-1. A uns 200 m, en una corba cap a l'esquerra, a la dreta del camí està el paradolmen i 4 m al sud d'aquest la "Cista de l'Oliveret".Accés


Fotos


Mapes: ICC, topogràfic 1:50000, ortofoto 1:5000.
Muntatge (2015) i fotografies de Francesc Baldrís (2014).