Paradolmen de Pedra sobre altra
Fitxa

Coordenades: 41º 45' 38"N - 2º 56' 27"E - 463 m.
UTM: 31 N - 495085 - 4623190.
Població: Tossa de Mar.
Comarca: La Selva.
Tipus: Paradolmen.
Període: Neolític Final a Calcolític (2500 ac / 1800 ac).
Descobridor: Identificat per Esteve Fa i Tolsanes i estudiat amb J.M. Romo, J. Pinsach i Ll. Torres.
Excavacions: E. Fa, J.M. Romo, J. Pinsach i Ll. Torres el 1977-78 van netejar el monument i van buidar de terres i pedres la cambra sepulcrar i el corredor. Van garbellar la terra. Publicat el 1979. Ll. Esteva, J. Tarrús i E. Fa l'excaven amb permís de l'any 1979. Es publica l'any 1982.
Materials: A la neteja inicial es trobaren, principalment, 2 fragments de sílex i un fragment ceràmic a mà. A l'excavació: 2 fragments de vas carenat, color grisenc, pasta poc consistent amb desgreixant gruixut, bast acabat. Petits fragments de ceràmica informe i petits fragments de ceràmica a mà. Fulla de sílex de color marronós, secció en trapeci i sense retoc, probablement fracturada en els extrems. A part: Canons de pipes modernes, una moneda de plata de 1870 i fragments d'un càntir modern.
Planta: Ll. Esteva, J. Tarrús i E. Fa, el 1982.
Orientació: 233º SE.
Dimensions: Màximes interiors: Longitut 6,60 m. Amplada cambra 2,20 m, corredor 1,20 m.
Túmul: 8 m x 6 m de terra i pedres. Alçada original 1,60 m, actualment no arriba a 80 cm. Cromlec inexistent.
Lloses: Dimensions màximes: Alçada 1,60, amplada 1,30 m, gruix 0,60 m. Coberta: Bloc granític natural, irregular de 4,8 m x 3 m x 4 m.
Nota: Està al límit dels termes de Llagostera i Tossa de Mar, de les comarques del Gironès i La Selva, molt a prop d'un conjunt granític. Com a fita termal el conjunt granític te el gravat "nº 7 / PEDRA / SOBRE ALTRE / ANY 1799". El sepulcre te el gravat "TOSSA".
Accés: Des de Llagostera, agafar la carretera GIV-6744 i després la GIP-6821, cap a Sant Grau d'Ardenya. A l'arribar a l'entrada de la fallida urbanització al voltant de l'ermita de Sant Garu d'Ardenya, deixar el cotxe al triangle d'entrada. Agafar el camí que surt a la dreta i després el segon a la dreta. El paradolmen està a dins del bosc al costat d'un conjunt granític notable.Accés


Fotos


Mapes: ICC, topogràfic 1:50000, ortofoto 1:25000.
Muntatge i fotografies de Francesc Baldrís, 2013.