Megalitisme

Escollir jaciment

Hi ha 2 jaciments amb "Menhir del Quer Afumat I" al nom.