Menhir de la Costa de Can Martorell
Fitxa

Altres noms: Menhir d'Els Olivers
Coordenades: 41º 35' 38"N - 2º 24' 54"E - 188 m.
UTM: 31 N - 451259 - 4604854.
Població: Dosrius.
Comarca: Maresme.
Tipus: Menhir estil·liforme de granit, llis, sense inscultures. Alterat per l'home.
Període: Neolític Mig-Recent a Bronze (3500 ac / 650 ac) i desconegut. Referent al jaciment de l'emplaçament original.
Descobridor: Localitzat el 1995 per Josep Tarrús durant una visita a la Cova sepulcaral de la Costa de Can Martorell. No hi ha notícies històriques d'aquest menhir.
Excavacions: Prospecció, el 2001, per I. Bassols (Museu de Mataró) en el Turó de la Gola.
Materials: Cap relacionat amb el menhir.
Orientació: Lĺoriginal desconeguda.
Dimensions: Actuals: 1,60 m d'alçada i 2,50 m de perímetre mitjà.
Nota: Fora del seu emplašament original. El 1995, el propietari de la finca d'Els Olivers comunicà que l'havia trobat al costat del transformador elèctric del poble i va ser traslladat com a motiu decoratiu a l'entrada de la propietat. El 2008, amb motiu de la revisió de la carta arqueològica del Maresme, els propietaris explicaren que el menhir procedia del Turó de la Gola, on s'havien fet explanacions en antigues terrasses de vinya (documentades) i que els propietaris d'aquests terrenys el regalaren al propietari d'Els Olivers el 1973.
Accés: A Dosrius, creuar la riera cap al Carrer d'Esteve Albert. Resseguir el límit del barri continuant el camí cap a Can Martorell. El menhir està a l'entrada de la finca d'Els Olivers, al marge del camí, al costat de l'Escola Bressol Municipal, antic CEIP PI.Accés


Mapes: ICC, topogràfics 1:10000, 1:50000.
Muntatge i fotografies de Francesc Baldrís, 2013.