Dolmen dels Tres Reis
Fitxa

Coordenades: 41º 41' 5"N - 1º 34' 47"E - 776 m.
UTM: 31 N - 381807 - 4615748.
Població: Prats de Rei.
Comarca: Anoia.
Tipus: Cista megalítica (petita quadrangular tancada).
Període: Bronze mig (1500 ac / 1200 ac).
Descobridor: Conegut d'antic.
Excavacions: R. Batista, el 1964.
Materials: Ceràmica: 35 fragments de pasta negra i rogenca, amb bast desgreixant, sense forma ni decoració; 1 nansa de pasta rogenca i 2 fragments amb perfil; 18 fragments de vora, 4 fragments de parets de vasos amb perfil de pastes negres i rogenques i 170 fragments de pasta amb bast desgreixant sense forma ni decoració. Antropològics: 4 peces dentals i tres molars d’adult.
Planta: R. Batista, el 1964.
Orientació: E-O.
Dimensions: Alçada màxima cambra 1 m.
Túmul: Circular de 8,20 m, 50 cm d'alçada, de terra i moltes pedres.
Lloses: Cobertora Fragmentada i desplaçada sobre el túmul. Laterals: Longituds màximes de 2, 1,50 i 0,65 m. Gruixos de 40, 25 i 20 cm.
Nota: Aquest dolmen es feia servir de delimitació dels termes de Rubió i Els Prats de Rei. Anti- gament també pot ser que deimités el terme del Castell de Maçana, d'on vindria, dels tres termes, el nom de Tres Reis.
Accés: Passat el km 5, de la carretera d'Igualada a Calaf, a mà dreta, hi ha una zona oberta d'aparcament on es pot deixar el cotxe. A la dreta d'aquesta zona hi ha un camí ample i després, a la dreta, un altre d'estret que porta al dolmen. El dolmen està senyalitzat i amb plafons explicatius.Accés


Fotos


Mapes: ICC, topogràfic 1:50000, ortofoto 1:25000.
Muntatge i fotografies de Francesc Baldrís, 2013.