Dolmen dels Estanys III
Fitxa

Coordenades: 42º 23' 59"N - 2º 54' 12"E - 166 m.
UTM: 31 N - 492040 - 4694161.
Població: La Jonquera.
Comarca: Alt Empordà.
Tipus: Indeterminat, potser una cista megalítica tardana o un dolmen simple.
Període: A final del III o inici del II mil·lenni ac.
Descobridor: Joan Budó i Ricart, al 1987.
Excavacions: No.
Materials: No.
Planta: J. Tarrús, extret del plafó informatiu.
Túmul: Quadrangular, de terra amb algun bloc petit de granit. Peristàlit de lloses clavades, d'uns 3 m de costat, aprofita també com a límit les roques de l'aflorament local.
Lloses: De granit.
Accés: Des de la N-II agafar la carretera GI-601 cap a Cantallops. Poc després del km 2 agafar a la dreta la pista, en direcció SE, cap al Mas dels Estanys. Poc abans del camí de desviació al Mas dels Estanys deixar el cotxe sota una gran surera i pujar a dalt de tot del turó que hi ha a la dreta, que és a on t'està el dolmen.Accés


Fotos


Mapes: ICC, topogràfic 1:50000, ortofoto 1:5000.
Muntatge i fotografies de Francesc Baldrís (2015).