Dolmen del Quer Afumat
Fitxa

Altres noms: Dolmen del Querafumat.
Coordenades: 42º 23' 27"N - 2º 55' 14"E - 173 m.
UTM: 31 N - 493459 - 4693184.
Població: Capmany.
Comarca: Alt Empordà.
Tipus: Possible sepulcre de corredor amb cambra rectangular curta i passadís ample o petita galeria catalana en U.
Període: Primera meitat del III mil·lenni ac.
Descobridor: Ll. M. Vidal el donà a conèixer, al 1894.
Excavacions: P. Bosch-Gimpera i Ll. Pericot, al 1923.
Materials: Un fragment de vora a mà de ceràmica rogenca.
Planta: J. Tarrús, al 2002, a partir de planta de Ll. Esteva del 1979.
Orientació: Sud-est (150º).
Dimensions: Interiors cambra: 1,5 m de llarg, 1,4 m d'ample i 1 m d'altura màxima. Accés cambra: 0,9 m de llarg, 1 m d'ample i 0,95 m d'altura.
Túmul: No es veuen restes visibles, encara que hi ha blocs al darrere del punt d'unió entre els suports laterals i la capçalera. Possiblement era d'uns 7/8 m de diàmetre.
Lloses: De granit. De la cambra conserva 3 lloses i la coberta (ovalada, de secció rectangular, extrem anterior trencat d'antic).
Accés: Des de la N-II agafar la carretera GI-601 cap a Cantallops. Poc després del km 2 agafar a la dreta la pista, en direcció SE, cap al Mas dels Estanys i que voreja l'Estany Gros. Des de la carretera, després d'uns 2 km s'arriba al Mas del Quer Afumat. També es pot anar des de Capmany per la pista que, en 1,75 km, va al Quer Afumat. A la dreta del mas, agafem un camí i en 200 m arribem a una cruïlla. Tirem a la dreta uns 175 m on, a la dreta, trobem la desviació cap al Dolmen del Quer Afumat (senyalitzat).Accés


Fotos


Mapes: ICC, topogràfic 1:50000, ortofoto 1:5000.
Muntatge i fotografies de Francesc Baldrís (2015).