Dolmen del Coll de Madàs I
Fitxa

Altres noms: Dolmen del Coll de Medàs I
Coordenades: 42º 25' 54"N - 2º 56' 27"E - 405 m.
UTM: 31 N - 495145 - 4697714.
Població: Cantallops.
Comarca: Alt Empordà.
Tipus: Sepulcre de corredor amb cambra rectangular curta i passadís ample de parets paral·leles o petita galeria catalana en U.
Període: Primera meitat del III mil·lenni ac.
Descobridor: l pastor L.Genís el coneixia d'antic i el va indicar a R. Boix, E. i J. Cabezas, J Laporta i A. Martín de l'ACEJ (Associació Cultural i Esportiva Jonquerenca) que el van localitzar, al 1980.
Excavacions: J. Castell, J. Chincilla, J. Tarrús i R. Vilardell, al 1981. J. Tarrús, S. Aliaga, O. Mercadal i J. Martínez, al 1988. E. Carreras, T. Gay i J. Tarrús, del GESEART, coordinen la seva restauració, al 1996.
Materials: Fragments de ceràmica llisa i de vas campaniforme puntillat, d'estil geomètric, un raspador sobre làmina gruixuda de sílex marronós, una anella de bronze i fragments ceràmics del bronze final.
Planta: J. Tarrús, al 2002.
Orientació: Sud-est (155º).
Dimensions: Interiors cambra: 1,9 m de llarg, 1,2 m d'ample i 1,4 m d'altura. Accés cambra: 1,3 m de llarg (potser 2,5/3 m originalment), 0,9 m d'ample i 1,15 m d'altura.
Túmul: De tendència circular, de lloses d'esquist (grans blocs o lloses a la base i més petites en superfície) i terra, d'uns 8/9 m de diàmetre. Anell extern de contenció de grans blocs ajaguts, possible base d'una paret de pedra seca. A l'esquerra del dolmen mur de lloses per sostenir petit terraplè per poder prolongar el túmul a l'esquerra del dolmen i davant del passadís.
Lloses: D'esquist. De la cambra en conserva 3 i la coberta (rectangular amb cassoletes i reguerons). De l'accés en conserva 2, no es conserva porta d'entrada. Al centre de la cambra hi havia cavitat (45 cm de diàmetre i 15 cm de fondària) revestida de plaquetes d'esquist.
Accés: Agafar la pista de Cantallops al Castell de Requesens fins la porta d'accés a la propietat (a tocar del coll). A l'esquerra pujar fins el replà que hi ha 50 m més amunt.Accés


Fotos


Mapes: ICC, topogràfic 1:50000, ortofoto 1:2500.
Muntatge i fotografies de Francesc Baldrís (2015).