Dolmen de la Vinya Monera
Fitxa

Coordenades: Originals: 42º 22' 50"N - 2º 54' 35"E - 160 m. Actualment al porxo del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Barcelona.
UTM: Originals: 31 N - 492568 - 4692035. Actualment al porxo del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Barcelona.
Població: Capmany.
Comarca: Alt Empordà.
Tipus: Possible galeria catalana o dolmen simple, amb cambra rectangular curta.
Període: III mil·lenni ac.
Descobridor: Possiblement J. Papell el cita quan parla d'un dolmen en una vinya de Can Guinart, vora el camí entre Capmany i La Jonquera, al 1891. Ll. M. Vidal el donà a conèixer, al 1894.
Excavacions: No.
Materials: 0 fragments informes de ceràmica a mà.
Planta: J. Tarrús, al 2002.
Orientació: Original: Sud (180º).
Dimensions: Interiors cambra actuals: 2 m de llarg, 1,4 m d'ample i 1,2 m d'altura.
Túmul: No es veuen restes visibles a l'emplaçament original. Possiblement era d'uns 7/8 m de diàmetre.
Lloses: De granit. De la cambra conserva 3 lloses i la coberta (rectangular, de secció rectangular).
Nota: L'esposa de LL. M. Vidal era la propietària de la Vinya Monera. Entre 1912-1914 el dolmen i el menhir són desmuntats i afegits a les col·leccions d'arqueologia i geologia que Ll. M. Vidal tenia a Barcelona. Quan morí (1922) va llegar les col·leccions a la Ciutat de Barcelona, essent instal·lats el dolmen i el menhir al Museu Martorell de Ciències Naturals, al Parc de la Ciutadella, entre 1922-1925. A finals dels anys 60 varen ser re-ubicats al porxo del Museu d'Arqueologia de Catalunya, al Parc de Montjuïc.
Accés: Des de Capmany, agafar la pista que va, cap al nord-oest, cap al paratge del Mirgoler. Passats 875 m s'arriba al paratge a on t'estaven el dolmen i el Menhir de la Vinya Monera, que antigament era una vinya.Accés


Fotos


Mapes: ICC, topogràfic 1:50000, ortofoto 1:5000.
Muntatge (2015) i fotografies (2013) de Francesc Baldrís.