Dolmen de Les Umbertes
Fitxa

Coordenades: 41º 47' 10"N - 2º 7' 46"E - 711 m.
UTM: 31 N - 427660 - 4626404.
Població: Moià.
Comarca: Bages.
Tipus: Cista rectangular tancada.
Període: Calcolític i Edat del Bronze-Ferro.
Descobridor: Donat a conèixer per Ricard Batista.
Excavacions: Ricard Batista al final de la dècada dels cinquanta.
Materials: 2 fragments de ceràmica amb incisions. 5 trossos de.vasos i bols amb vora, 38 padellassos. 1 tros de sílex blanc amb retoc, un esquerdill de sílex, una valva de pecten, 4 peces de collaret d'esteatita i 1 fragment de dentàlium. Restes antropològiques: 46 molars, cent dentals, 105 falanges, 3 fragments de mandíbula inferior, 52 fragments ossis (caps de fèmur, tíbies i costelles).
Planta: Ricard Batista, 1961.
Orientació: De nord a sud.
Dimensions: 1,60 m de longitud, 1,55 d'amplada i 0,90 m d'alçada.
Túmul: Circular de llosetes posades planes. Destruït.
Lloses: Pedra cobertora trossejada pels voltants. Coberta actual afegida, sense relació amb el dolmen.
Accés: Carretera de Castellterçol a Moià. Desviació a la dreta al Camp de vol de Les Umbertes. El dolmen està casi a tocar de l'indicador de la direcció del vent de la pista d'aterratge.Accés


Fotos


Mapes: ICC, ortofoto 1:5000.
Muntatge i fotografies de Francesc Baldrís, 2012.