Dolmen de Les Maioles
Fitxa

Coordenades: 41º 40' 0"N - 1º 35' 40"E - 785 m.
UTM: 31 N - 382979 - 4613733.
Població: Rubió.
Comarca: Anoia.
Tipus: Petita galeria catalana, de corredor ample de parets paral·leles.
Període: Calcolític a Bronze Antic (2200 ac / 1500 ac).
Descobridor: L'incendi forestal del 1986 va eliminar el bosc que l'ocultava deixant-lo parcialment visible. Identificat per Pere Tardà, del CECI, el 1991.
Excavacions: X. Clop i J.M. Faura (UAB), el 1995. No violat prèviament.
Materials: 120 restes de cultura material. De ceràmica destaquen, 1 vas sencer, un vas reconstruït a partir de fragments i 12 elements amb forma o decorats. Manufactures lítiques, 2 nòduls, tres nuclis, una làmina i 6 ascles (sílex com a matèria primera per elements d'indústria tallada i el granit i la calcarenita pels percussors). Ornaments, anella metàl·lica en bronze, diàmetres 21-24 mm, Punxó metàl·lic biapuntat de secció quadrada, 40x3x3 mm. Antropològics: 620 restes. A partir dels cranis es dedueixen un mínim de 7/8 individus.
Planta: X. Clop i J.M. Faura, el 1995.
Orientació: Cambra SE, corredor E.
Dimensions: Màximes: Cambra, 1,95 x 1,10 m. Corredor, 1,40 x 1,14 m.
Túmul: El·líptic de sorra i blocs de pedra. Eix NO-SE de 10 m, eix NE-SO de 8 m. Alçada 1,5 m. Parcialment conservat.
Lloses: Cobertores: Desapareguda la de la cambra, sense indicis de que el corredor en tingués.
Accés: Entre els km 8 i 7, de la carretera d'Igualada a Calaf, a mà dreta, hi ha una zona oberta d'aparcament on es pot deixar el cotxe. A l'esquerra d'aquesta zona surt un camÝ que porta al dolmen. El dolmen està senyalitzat i amb plafons explicatius (fets malbé).Accés


Fotos


Mapes: ICC, topogràfic 1:50000, ortofoto 1:25000.
Muntatge i fotografies de Francesc Baldrís, 2013.