Dolmen de Cruïlles
Fitxa

Coordenades: 41º 46' 50"N - 2º 15' 39"E - 793 m.
UTM: 31 N - 438571 - 4625667.
Població: Aiguafreda.
Comarca: Vallès Oriental.
Tipus: Cista rectangular oberta.
Període: Calcolític (2200 ac / 1800 ac).
Excavacions: Centre Excursionista de Vic (CEV), el 1917.
Materials: Antropològics: Fragments de costelles, tíbies, fèmurs, vertebres i falanges; 25 peces dentals i 10 molars d'adults; 10 peces dentals i molars de nens. Ceràmica: 1 fragment.de vas carenat de pasta vermella; 2 fragments del fons d'un vas de pasta vermella; 1 fragment d'un vas carenat del mateix tipus de pasta; 2 fragments amb decoració incisa a punxó, formant línies paral·leles. Sílex: 1 punta triangular de sílex blanc amb pocs retocs; 1 fragment de ganivet de sílex blanc sense retocs; 9 esquerdills de sílex i quars blanc sense retocs atípics. Os: 3 botons prismàtics de (2 doble, 1 simple) perforació en V. Abillament: 5 peces, de perfil i perforació circular, de pecten de direrents diàmetres i gruixos.
Planta: Ricard Batista, 1963.
Orientació: De nord a sud.
Dimensions: 4,40 m de llarg, 1,70 m d'ample i 1,30 m d'alçada.
Túmul: Circular (8 m).
Accés: Sortir d'Aiguafreda per la Carretera de Cruïlles; després del cementiri, seguir recte (deixar trencall a la dreta); prendre el següent trencall a la dreta; es passa prop del Castell de Cruïlles; següent trencall a l'esquerra; s'arriba a l'altiplà s'agafa el primer camí que es troba a ma dreta, i al cap d'uns 90 m hi ha el dolmen a l'esquerra d'aquest camí.Accés


Fotos


Mapes: ICC, topogràfic 1:25000, ortofoto 1:2500.
Muntatge i fotografies de Francesc Baldrís, 2012.