Dolmen de Can Planes
Fitxa

Coordenades: 41º 35' 10"N - 2º 20' 26"E - 211 m.
UTM: 31 N - 445034 - 4604029.
Població: La Roca.
Comarca: Vallès Oriental.
Tipus: Cista rectangular, dolmen simple, tipus cambra pirinenca o petita galeria catalana, segons l'autor.
Període: Calcolític (2200 / 1800 ac).
Descobridor: Conegut d'antic. A. Rubió i Lluch i F. Martorell a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans de 1913-4 el citen "como el de cerca de La Roca". P. Bosch Gimpera el cita com a "Cansolà" i com a dolmen dubtós a Prehistòria Catalana. J. Estrada el troba i el situa correctament a Can Planes.
Excavacions: Cata superficial realitzada per Josep Estrada i Garriga i publicada a la revista "Ampurias" al 1945.
Materials: 2 fragments de ceràmica a mà grollera, roja-negrosa.
Planta: Josep Estrada i Garriga, 1945-6.
Orientació: 110º SE.
Dimensions: Entre lloses laterals 1,06 m; alçada des del terra a cobertora de 0,40 a 0,78 m.
Túmul: No hi ha restes visibles.
Lloses: 5,
Coberta 1,90x1,24x0,26 m
Capçalera 1,04x0,78x0,13 m (caiguda)
1ª lateral NE 1,00x0,62x0,26 m
2ª lateral NE 0,62x0,75x0,26 m (caiguda a 1 m)
Lateral NO 1,20x0.68x0,26 m

Accés: Sortim de La Roca per la carretera C-1415c que porta a Mataró. Pocs metres després de les últimes cases hi ha el trencall cap a Can Planes a mà dreta. Sortim del barri pel Carrer Rocatomba que es converteix en el camí que porta a Can Planes. Quan es comença a veure, just on comença un gran camp cultivat a l'esquerra, arrenca un camí a l'esquerra que en uns 500 m arriba a una corba cap a la dreta. Un corriol a l'esquerra ens portarà, en 20 m, al dolmen.Accés


Fotos


Mapes: ICC, topogràfic 1:25000.
Muntatge i fotografies de Francesc Baldrís, 2014.