Dolmen de Ca l'Arenes I
Fitxa

Coordenades: 41º 37' 36"N - 2º 27' 40"E - 409 m.
UTM: 31 N - 455109 - 4608478.
Població: Dosrius.
Comarca: Maresme.
Tipus: Petita galeria catalana.
Període: Neolític Mig-Recent a Final (3500 ac / 2200 ac).
Descobridor: J.M. Riera, Coordinador de l'Escola de Natura del Corredor, va donar la notícia a la Secció arqueològica del Museu de Mataró i al Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.
Excavacions: - Prospecció d'I. Bassols, pel Museu de Mataró, al 2000 dins del projecte de "Prospecció a la Serralada Litoral".
- Prospecció el 2003 de J.O. Font Cot en la recerca "Megalitismo y arqueoastronomía: El caso del noroeste peninsular", dins del projecte "El Pistocè Superior i l'Holocè a Catalunya" del Departament "Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia" de l'UB.
- Adequació, consolidació, excavació i restauració per I. Bassols, el 2006, per a l'Ajuntament de Mataró, dins del projecte "El Poblament prehistòric de la Serralada Litorial (2004-2006)".

Materials: La majoria es troba a l'interior de la cambra, ceràmica feta a mà, alguns fragments de sílex i metall.
Planta: Extreta del plafó de la senyalització del dolmen.
Orientació: 180º S.
Dimensions: Interior cambra, 1,75 m x 1,15 m. Corredor, 1,25 m de longitud.
Túmul: Visible de terra i pedres.
Lloses: Quan es va trobar el dolmen estava completament desmuntat i amb lloses desplašades. El terra de l'interior de la cambra pavimentat amb lloses.
Accés: A la carretera B-510 que va de Llinars del Vallès a Dosrius, al km 7,8 agafar el trencall que va al Santuari del Corredor. Agafar el trencall a l'esquerra cap a Ca l'Arenes. En total 6.2 km fins la casa. Deixar el cotxe. A la part est de l'edifici surt un camí, amb senyalització del dolmen, que s'ha de seguir 1,5 km fins un petit pla, després d'un suau revolt.Accés


Fotos


Mapes: ICC, topogràfic 1:25000, ortofoto 1:5000.
Fotografies d'abans de l'excavació de Joan Boter.
Muntatge (2013) i fotografies (2008) de Francesc Baldrís.