Dolmen d'Ardenya
Fitxa

Coordenades: 41º 21' 8"N - 1º 55' 5"E - 478 m.
UTM: 31 N - 409500 - 4578429.
Població: Begues.
Comarca: Baix Llobregat.
Tipus: Galeria catalana.
Període: De NeolÝtic final a Bronze antic (2500 ac / 1500 ac).
Excavacions: A. Blasco, J.A. Cantos, M. Edo i M.J. Villalba en 2 intervencions, 2004-2005.
Materials: Tap contemporani, punta de palmela de coure, fragment de pedra arenisca, opercles de cargol perforat, possible fragment de vidre; 2 fragments informes de ceràmica reduïda brunyida, un per la banda externa de pasta negra desgreixant abundant de quars o calcària, sense vacuoles, gruix de 5 mm; fragment de costella d'ovicaprid, 2 costelles de fauna (una possiblement humana), possible fragment de còdol de calcita, dentició d'ovicaprí, possible gratador o fragment de quars, falange macrofauna, fragment de quars; 3 fragments de ceràmica a mà informe (1 trencat en 2 fragments, un altre en 4 fragments); fragment ceràmica a mà (possible coll), fragment de sorrenca.
Planta: A. Blasco, M. Edo i M.J. Villalba, 2005. Es mostren 2: T˙mul i estructura radial i Reconstrucció hipotètica de cambra i corredor.
Túmul: Ovalat de 10 x 8 m. Fet de pedres sobre grans blocs de roca mare que fan de contenció. 5 pedres segures del peristàlit i 17 lloses segures de l'estructura radial (8 línies radials).
Lloses: Del sepulcre només en queden fragments.Accés


Fotos


Mapes: ICC, topogràfic 1:50000, ortofoto 1:25000.
Muntatge i fotografies de Francesc Baldrís, 2013.