Cova d'en Joan
Fitxa

Coordenades: 41º 31' 42"N - 2º 20' 36"E - 397 m.
UTM: 31 N - 445223- 4597608.
Població: Vilassar de Dalt.
Comarca: Maresme.
Tipus: Paradolmen.
Període: Neolític Final a Calcolític (2500 / 1800 ac).
Descobridor: Joan Pujol al 1977.
Excavacions: Joan Pujol (Museu de Vilassar de Dalt) al 1977-8. Prospecció de Mireia Pedro Pasqual (UB) dins del projecte d'investigació "Pleistocé superior i holocé a Catalunya".
Materials: A l'interior: 2 fragments de sílex i diversos fragments de ceràmica espatulada, 3 inhumacions. A l'exterior: Una petita destral de basalt i diversos exemplars de ceràmica feta a mà, decorada amb incisions i ratlles.
Orientació: 80º E.
Dimensions: Gran bloc granític que reposa sobre marge de sauló on hi ha cavitat d'1 m d'alçada, 2 m d'amplada i 3,5 m de profunditat.
Lloses: A uns 70 cm de l'entrada hi havia una paret de pedres, de volum variable d'entre 30 i 40 cm que tancava l'entrada. Retirada la paret s'observà una llosa de 80 cm de llargada per 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, iniciant un semicercle de pedres que formaven un mur de 60 cm d'alçada que feia funció de tanca per la part posterior. Aquestes lloses protegien 3 individus disposats en posició fetal.
Accés: Des de l'aparcament de la Roca d'en Toni a peu, en 2 m (direcció S) arribem al trencall d'un camí a l'esquerra. Entre camps arribem a un trencall a la dreta que agafem. Al cap de poc entrem en un bosc d'alzines, deixem el camí a l'esquerra, el camí ressegueix el límit d'un camp i a l'acabar-se el camp es converteix en un sender que baixa pel bosc. Arribem a una bifurcació, agafem el sender a l'esquerra i en 60 m arribem a la Cova.Accés


Fotos


Mapes: ICC, topogràfic 1:10000, ortofoto 1:5000.
Muntatge i fotografies de Francesc Baldrís, 2014.