Codina al Montsec d'Ares
Fitxa

Coordenades: 42º 3' 37”N - 0º 44' 58"E - 1252 m.
UTM: 31 N - 313798 - 4658929.
Població: Sant Esteve de la Sarga.
Comarca: Pallars Jussà.
Tipus: Inclou,
- Cavitats d'origen natural.
- Cassoletes i reguerons d'origen antròpic.
- Bassa, alimentada per reguerons d'amplada considerable, de la que surt un regueró que acaba en una cavitat. El sistema intenta depuració de l'aigua per decantació.
- Alguna creu molt erosionada.

Període:
- Sistema de la bassa usat des de temps recents fins, com a més antic, a l'època medieval.
- Cassoletes i reguerons amb possible relació amb monuments megalítics encara no detectats a la zona ?

Descobridor: La fan cončèixer: A. Fàbrega i J. Pasques, el 2004, a les "Actes. de la XXXIV Jornada de Treball. Artesa de Segre" del Grup de Recerques de les Terres de Ponent.
Accés: Anar de Sant Esteve de la Sarga cap a Alsamora i un cop passada l'ermita de la Mare de Deu de Fabregada agafar la pista asfaltada que puja cap a la carena del Montsec i que, passant pel Coll d'Ares, va fins a Àger. La codina està, a la dreta, a tocar de la pista asfaltada, un cop recorreguts 5.7 km d'aquesta pista. També es pot anar-hi fent la pista al revés, venint d'Àger.Accés


Fotos


Mapes: ICC, topogràfic 1:50000, ortofoto 1:25000.
Muntatge i fotografies de Francesc Baldrís, 2013.