Cista número 4 de Cazurro
Fitxa

Altres noms: Cista de la Finca d'en Güitó.
Coordenades: 41º 50' 48"N - 2º 59' 13"E - 336 m.
UTM: 31 N - 498915 - 4632769.
Població: Romanyà de la Selva.
Comarca: Baix Empordà.
Tipus: Cista amb túmul rectangular.
Període: Neolític Mig-Recent (3500 ac / 2500 ac).
Descobridor: Manuel Cazurro i Ruiz, al 1912, la publica com una cista, sense nom i donant-li el número 4.
Excavacions: M. Cazurro al 1912. M. Pallarès podria haver-la excavat. Ll. Esteva al 1977.
Materials: De l'excavació de Cazurro: Bocins consumits d'ossos, carbons i alguns fragments de ceràmica poc cuita. De l'excavació d'Esteva: 6 fragments de ceràmica amb fort desengreixant i petites porcions de mica.
Planta: LLuís Esteva, al 1977.
Orientació: Alineament longitudinal, nord-oest / sud-est (300º - 120º).
Dimensions: 1,7 m de llarg, 0,85 m d'ample i 0,54 m d'altura màxima.
Túmul: Artificial de tendència circular, poques restes i poc visibles.
Lloses: De granit. En conserven 6 "in situ" de la cambra, 2 han desaparegut des de l'excavació d'Esteva. No hi ha cobertes.
Nota: Romanyà de la Selva és un nucli de població de Santa Cristina d'Aro.
Accés: A Romanyà de la Selva agafar la carretera que va a la urbanització Mas Nou. A uns 850 m hi ha un trencall a la dreta. Agafar el camí de l'esquerra uns 25 m. La cista es troba a 15 m dins del bosc en direcció sud-est.Accés


Fotos


Mapes: ICC, topogràfic 1:50000, ortofoto 1:2500.
Muntatge (2015) i fotografies de Francesc Baldrís (2014).