Dolmen de Can Gol I
Fitxa

Coordenades: 41º 33' 49"N - 2º 18' 50"E - 208 m.
UTM: 31 N - 442802 - 4601546.
Població: La Roca.
Comarca: Vallès Oriental.
Tipus: Galeria catalana coberta de parets obliqües.
Període: Calcolític (2200 / 1800 ac).
Descobridor: L'equip del Museu de Granollers, encapçalat per Josep Estrada i Garriga, al 1946.
Excavacions: A. Panyella (Museu de Granollers), al 1947.
Materials: Destaquen dues puntes de fletxa, sis petites fulles-lasques de sílex, gran quantitat de petits fragments d'uns 12 vasos, olletes, un fragment de ceràmica campaniforme entre altres. També destaca un fragment de ganivet de sílex, una corona de molar humà i una dena triangular de collar de pedra.
Orientació: A l'entrada del corredor 170º S.
Dimensions: 8 m de llargada i 1,35 m d'amplada.
Túmul: De tendència circular de 14 m de diàmetre. D'estar dins del xalet, s'han fet moviments de les pedres del túmul, s'ha ajardinat i s'ha construït un mur de granit que el secciona en els sectors N i NNO. La propietat és tancada per una cleda.
Lloses: 1 de capçalera, 5 al cantó esquerre i 4 al dret. Falten lloses, entre elles les cobertores.
Accés: A l'alçada del km 23, de la carretera de Sant Adrià del Besòs a La Roca, entrem a l'urbanització "Les Roquetes". Pugem fins a la part més alta del turó pel "Carrer de la Ruta Prehistòrica" que acaba en un cercle. A la dreta hi ha una edificació en forma de torre que allotja un transformador elèctric i a l'esquerra hi ha el xalet on, en el seu interior, hi ha el dolmen. Una escala d'obra permet veure el dolmen des de l'exterior del xalet.Accés


Fotos


Mapes: ICC, topogràfic 1:25000, ortofoto 1:2500.
Fotografies des de l'interior del xalet de Joan Boter, muntatge i fotografies des de l'exterior i a l'exterior de Francesc Baldrís, 2014.